Privacyverklaring

ULTIMA VERBA, gevestigd aan de Dorsvloer 18, 9205 BK Drachten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

http://ultimaverba.nl

Dorsvloer 18 9205 BK Drachten

06-12594939

Marcel Kwint is de Functionaris Gegevensbescherming van ULTIMA VERBA. Hij is te bereiken via marcel.kwint@hotmail.com

Persoonsgegevens:

-Voor- en achternaam

-Adresgegevens

-Telefoonnummer

-E-mailadres

-Door u verstrekte informatie over de overledene

-Door u verstrekte informatie bij een Gesprek bij Leven.

-Door u verstrekte informatie t.b.v. een asverstrooiing

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

ULTIMA VERBA verwerkt bovengenoemde persoonsgegevens bij het kunnen uitvoeren van diensten.

Op onze site kunnen geen persoonsgegevens achtergelaten worden. Reacties van klanten n.a.v. onze diensten kunnen wel op onze site door ons worden weergegeven, maar alleen met vermelding van de voornaam.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze dienst verzamelt geen gegevens van personen die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via marcel.kwint@hotmail.com. Dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

ULTIMA VERBA verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

-U te kunnen bellen, e-mailen of whatsappen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

-Om diensten voor u te kunnen uitvoeren en bij u af te leveren.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

ULTIMA VERBA bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

ULTIMA VERBA verstrekt persoonsgegevens uitsluitend met uw toestemming aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De website van ULTIMA VERBA gebruikt cookies voor analysedoeleinden en/of het tonen van advertenties.

Door gebruik te maken van de site gaat u hiermee akkoord.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ULTIMA VERBA en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of naar een ander, door u genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens sturen naar marcel.kwint@hotmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. ULTIMA VERBA wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/contact-met-de autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

ULTIMA VERBA neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maateregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging  tegen te gaan.